EUROPE DIRECT KARLOVAC DANAS 2021.-2025.

Europe direct Karlovac (ED Karlovac) od 1. svibnja, odlično ocijenjenim projektom ušao u je u novu generaciju ED centara i time osigurao rad kao „produžena ruka“ Europske komisije za Karlovačku županiju do 2025. godine.. Prva novina u odnosu na prethodna razdoblja vidljiva je već u nazivu, pa je tako dosadašnji Europe direct informacijski centar Karlovac (EDIC Karlovac) promijenio ime u Europe direct Karlovac. ED Karlovac više nije samo točka informiranja, već želi ići direktno među građane, u škole, ustanove i druge organizacije, kako bi promovirao prioritete Europske komisije. Slogan pod kojim posluje u narednom razdoblju je „Upoznaj, pitaj i raspravljaj“.

Osim toga u narednom razdoblju namijenjena su mu i veća sredstva te se sukladno tome očekuje i više angažiranja oko glavnih prioriteta i zadaća.

ED Karlovac u do kraja godine fokus će imati na dva temeljna prioriteta Europske komisije: Europski zeleni plan te Europa spremna za digitalno doba a veliku pozornost i pojačanu aktivnost planira posvetiti Konferenciji budućnosti i Planu oporavka i otpornosti. U planu je organizacija niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, a svakodnevno će informirati građane i putem društvenih mreža i weba.

Copyright © 2021 | EUROPE DIRECT CENTAR KARLOVAC