Što nas čeka u 2022. godini?

Digitalna pitanja, javno zdravstvo i put prema klimatskoj neutralnosti među glavnim su temama Parlamenta za 2022. Evo što nas sve očekuje. Konferencija o budućnosti Europe

Strategija „od polja do stola”

Komisija je u svibnju 2020. predstavila strategiju „od polja do stola” kao jednu od ključnih mjera u okviru europskog zelenog plana. Strategijom se namjerava preusmjeriti

Uključite se u Konferenciju budućnosti

Konferencija budućnosti Europe za ED Karlovac tema je svih tema. Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu, tijekom kojeg građanke i građani imaju priliku odlučiti

Copyright © 2021 | EUROPE DIRECT CENTAR KARLOVAC