Plan oporavka i otpornosti: Komisija Hrvatskoj isplatila još 700 milijuna eura

Današnja isplata bespovratnih sredstava Hrvatskoj u iznosu od 700 milijuna eura (ne uključujući pretfinanciranje) provedena je nakon što je Hrvatska ostvarila 25 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti povezanih s drugom isplatom. Time su obuhvaćene reforme i ulaganja u područjima javne uprave, pravosuđa, socijalne politike, zapošljavanja, obrazovanja, vještina, energetike i energetske učinkovitosti, upravljanja vodama i povezivosti.

Kao i za sve države članice, plaćanja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na uspješnosti i ovise o tome provodi li Hrvatska reforme iz planova za oporavak i otpornost.

Ukupni plan za oporavak i otpornost Hrvatske financirati bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,5 milijardi eura. Hrvatska je 28. rujna 2021. već primila isplatu pretfinanciranja u iznosu od 818 milijuna eura, nakon čega je 28. lipnja 2022. uslijedilo prvo plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 700 milijuna eura. Iznosi isplaćeni državama članicama objavljuju se u tablici pokazatelja za oporavak i otpornost, koja pokazuje napredak u provedbi cjelokupnog Mehanizma za oporavak, kao i napredak u pojedinačnim planovima za oporavak i otpornost.

Schengensko područje: Vijeće odlučilo ukinuti granične kontrole s Hrvatskom

Vijeće Europske unije je jučer, 8. prosinca 2022. godine, donijelo odluku o punoj primjeni schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj.

Od 1. siječnja 2023. godine ukidaju se kontrole osoba na unutarnjim kopnenim i morskim granicama između Hrvatske i ostalih država schengenskog prostora. Provjere na unutarnjim zračnim granicama bit će ukinute od 26. ožujka 2023., s obzirom na potrebu da se to podudara s datumima IATA-inog ljetnog/zimskog rasporeda računanja vremena.

Od 1. siječnja 2023. i Hrvatska će početi izdavati schengenske vize i moći će u potpunosti koristiti Schengenski informacijski sustav.

Od ulaska u Europsku uniju Hrvatska primjenjuje dijelove schengenske pravne stečevine, uključujući one koji se odnose na kontrolu vanjskih granica, policijsku suradnju i korištenje Schengenskog informacijskog sustava.

Preostali dijelovi schengenske pravne stečevine, koji uključuju ukidanje kontrola na unutarnjim granicama i povezane mjere, mogu postati primjenjivi tek nakon jednoglasne odluke Vijeća nakon što se potvrdi, u skladu s primjenjivim schengenskim postupcima evaluacije, da ispunjavaju potrebne uvjete. U prosincu 2021. Vijeće je zaključilo da je Hrvatska ispunila potrebne uvjete.