Erasmus+: odabrano 159 projekata za modernizaciju visokog obrazovanja u svijetu

Komisija je danas odabrala 159 projekata koji će se financirati u okviru aktivnosti „jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju” programa Erasmus+HR, kojom se podupire modernizacija i kvaliteta visokog obrazovanja u zemljama diljem svijeta. Ti projekti doprinijet će općem cilju jačanja međunarodne suradnje u području visokog obrazovanja, poboljšanja obrazovnih sustava i unapređenja rasta i blagostanja u svijetu.

U okviru projekata odabranih ove godine 2500 dionika u području visokog obrazovanja iz gotovo 130 zemalja (uključujući države članice EU-a) surađivat će na modernizaciji i internacionalizaciji visokog obrazovanja. Ukupan proračun za 2023. od 115,3 milijuna eura iskoristit će se, primjerice, za profesionalizaciju nastave matematike u središnjoj Africi, sveučilišni studij prava u području ravnopravnosti i jednakosti za ranjive skupine u Latinskoj Americi, studijske programe za održivo plavo gospodarstvo na južnom Sredozemlju i programe za poticanje korjenitih promjena u zdravstvenom obrazovanju u jugoistočnoj Aziji.

EU je ove godine izdvojio i dodatnih 5 milijuna eura za Ukrajinu radi financiranja opsežnog projekta u okviru programa Erasmus+. U sklopu tog projekta pod nazivom „DigiUni”, koji će trajati četiri godine, kreirat će se digitalna platforma za ukrajinska sveučilišta, koja će posebno koristiti studentima koji su morali pobjeći iz zemlje ili su interno raseljeni. Studentima upisanima na ukrajinska visoka učilišta omogućit će da nastave obrazovanje na ukrajinskom jeziku i prema ukrajinskom kurikulumu.

Inicijativa za jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju u okviru programa Erasmus+ dio je aktivnosti kojima se potiče razmjena studenata i osoblja i podupire suradnja u području obrazovanja između Europe i ostatka svijeta.

Više informacija dostupno je na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_23_4007.

Nagrade za civilno društvo – 50.000 eura projektima posvećenim mentalnom zdravlju

Organizacije civilnog društva, pojedinci i privatna poduzeća sada mogu prijaviti svoje neprofitne projekte za EGSO-ovu nagradu za potporu mentalnoj dobrobiti Europljana i Europljanki.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pokrenuo je 14. izdanje svoje Nagrade za civilno društvo. Kako bi nagradio kreativne i inovativne neprofitne projekte kojima se pomaže osobama s mentalnim bolestima i stvara okruženje poticajno za njihovu mentalnu dobrobit, bilo na individualnoj razini, bilo u okviru zajedničkih napora, EGSO je kao ovogodišnju temu odabrao mentalno zdravlje.

Izabrat će se najviše pet dobitnika koji će dobiti nagrade u ukupnoj vrijednosti d 50 000 eura.

Rok za prijavu je 30. rujna 2023. u 10 sati (po briselskom vremenu).

Svečanost dodjele nagrada vjerojatno će se održati tijekom EGSO-ovog tjedna civilnog društva u proljeće 2024.

Cilj je ove EGSO-ove vodeće Nagrade za civilno društvo podići svijest o iznimnom doprinosu civilnog društva stvaranju europskog identiteta i građanstva te promicanju zajedničkih vrijednosti koje jačaju europsku integraciju. Nagrada je svake godine usmjerena na drugu temu koja je u datom trenutku posebno važna za EU.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Prijaviti se mogu i osobe s boravištem u EU-u, kao i poduzeća koja su registrirana ili posluju u EU-u, pod uvjetom da su njihovi projekti isključivo neprofitni.

Birat će se samo one inicijative i projekti koji se provode u EU-u. Inicijative moraju biti ili već provedene ili u tijeku. Planirani projekti čija provedba nije počela do 30. rujna 2023. neće se uzimati u obzir.

Cjelokupan popis uvjeta i internetski obrazac za prijavu dostupni su na internetskoj stranici.

KOJE SU PROJEKTNE TEME PRIHVATLJIVE?

Da bi prijave bile prihvatljive, moraju se odnositi barem na jedno pitanje s popisa kriterija prihvatljivosti iz Pravila za 14. Nagradu EGSO-a za civilno društvo, koja su dostupna na relevantnoj internetskoj stranici EGSO-a.

Projekti se, među ostalim, mogu baviti prevencijom i borbom protiv psihosocijalnih rizika na radnom mjestu i promicanjem kulture potpore u radnom okruženju, informiranjem osoba izloženih riziku od mentalnih zdravstvenih problema, kriznim intervencijama i osiguravanjem individualiziranih usluga za mentalno zdravlje.

Mogu se baviti i potrebama povezanima s mentalnim zdravljem skupina u nepovoljnom položaju i starije populacije ili promicanjem mentalne dobrobiti djece i adolescenata rješavanjem problema kao što su upotreba i zloupotreba opojnih sredstava, kiberovisnost, nasilje među mladima i vršnjačko nasilje.

Projekti usmjereni na rad u zajednici kao što su osnaživanje lokalnih zajednica, stvaranje mreža za uključivanje zajednice i uspostava okruženja poticajnog za mentalno zdravlje također su prihvatljivi, a isto su tako prihvatljive i teme poboljšanja znanja o mentalnom zdravlju i borbe protiv stigmatizacije, koja ljude često odvraća od traženja pomoći.

EGSO se nada da će se Nagradom odati priznanje i predstaviti dosadašnji napori nedržavnih subjekata kako bi se pomoglo ljudima koji se bore s mentalnim zdravstvenim problemima. Ujedno želi potaknuti tekuće projekte i inspirirati nove te tako naglasiti doprinos koji ti projekti mogu dati suzbijanju eksplozije te tihe epidemije u EU-u.

Za prijavu kliknite ovdje.

VIŠE O TEMI OVOGODIŠNJE NAGRADE

Tijekom i nakon pandemije bolesti COVID-19 u Europi je došlo do dosad nezabilježenog porasta mentalnih bolesti i poremećaja. Tjeskoba i depresija bile su posebno raširene među starijim i ranjivim skupinama, a prije svega među mladima. Brojke pokazuju da se stopa simptoma depresije među osobama u dobi od 18 do 29 godina u nekoliko europskih zemalja više nego udvostručila.

Zbog velikog utjecaja problema s mentalnim zdravljem na stanovništvo EU-a, pri čemu se otprilike 4 % smrtnih slučajeva godišnje pripisuje poremećajima mentalnog zdravlja i bihevioralnim poremećajima, te zbog toga što izravni i neizravni troškovi problema mentalnog zdravlja čine gotovo 4 % BDP-a, mentalno zdravlje postalo je prioritet političkog programa EU-a.

I EGSO je u središte svojeg rada stavio mentalno zdravlje i pozvao na donošenje obvezujućeg zakonodavstva za sprečavanje psihosocijalnih rizika na radnom mjestu. Osim toga, zalaže se za jačanje europskih i nacionalnih mjera za promicanje mentalnog zdravlja.

Posvećujući svoju nagradu za 2023. toj vrlo važnoj temi, EGSO želi odati priznanje ključnoj ulozi civilnog društva u liječenju i prevenciji u području mentalnog zdravlja. Civilno društvo popunjava praznine u sustavu javnog zdravstva vodeći brigu o jedinstvenim potrebama ranjivih skupina. Svojom bliskom povezanošću s lokalnim zajednicama pruža i formalnu i neformalnu pomoć na terenu i dopire do stanovništva koje je često zanemareno.

PRETHODNA IZDANJA NAGRADE ZA CIVILNO DRUŠTVO

Godine 2022. EGSO je izvanredno dodijelio nagradu za dvije teme: mlade i Ukrajinu. Nagradom su 2021. nagrađeni projekti u području klime kojima se promiče pravedna tranzicija. EGSO je 2020. umjesto Nagrade za civilno društvo dodijelio jednokratnu Nagradu za građansku solidarnost posvećenu borbi protiv pandemije bolesti COVID-19. Još neke od prethodnih tema bile su rodna ravnopravnost i osnaživanje žena, europski identiteti i kulturna baština te migracije.