Aktivnosti EUROPE DIRECT KARLOVAC tijekom veljače 2022. godine

U sklopu međunarodnog dana sigurnijeg interneta, EUROPE DIRECT Karlovac nastavio je suradnju s Policijskom Upravom Karlovac te se pridružio organizaciji predstava „DISLIKE“ u nekoliko osnovnih škola Karlovačke županije. Djeci su podijeljeni prigodni materijali  i informativni letci  Centra za sigurnost Interneta (www.csi.hr). 10.02.2022.  posjetili smo Dom Vladimira Nazora u Karlovcu te pratili sve organizirane aktivnosti u sklopu međunarodnog dana sigurnijeg interneta.

Isto tako, tijekom  veljače 2022. godine Europe Direct Karlovac u suradnji sa Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija organizirao je online radionicu na temu: „Kako prijaviti projekt na natječaje programa Kreativna Europa – Kultura“. Interes za sudjelovanje su iskazale brojne osobe i organizacije iz cijele Hrvatske, što dokazuje i više od 150 prijava! Nadamo se brojnim projektnim prijavama.

16.02.2022. godine organizirali smo online raspravu, na temu uvođenja eura i posljedica za unutarnje tržište, sa zastupnicom u Europskom Parlamentu gđom Biljanom Borzan i učenicima Gimnazije Karlovac, Ekonomsko-turističke škole Karlovac te s Veleučilištem u Karlovcu. Prema anketi koju smo proveli tijekom online prezentacije, preko 50% anketiranih osoba je izjavilo kako su za uvođenja valute eura (sada ili kasnije), preko 20% izjasnilo se da su protiv, a 22 % su neodlučni. Zaključak rasprave bio je kako se kampanja informiranja o uvođenja eura treba znatno pojačati te da postoji više koristi nego negativnih posljedica u procesu prelaska na novu valutu. Anketa u prilogu: