PREDSTAVLJENI PROGRAMI UNIJE U KARLOVCU – CERV I KREATIVNA EUROPA

Dana, 21. studenog 2023. održano je predstavljanje programa Unije u Karlovcu u organizaciji  Europe Direct Karlovac, Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, Nacionalne kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Uvodno se svima prisutnima obratila ravnateljica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Sandra Cindrić, a sam program radionice je bio podijeljen u dva dijela.

Uslijedilo je predstavljanje programa CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, gdje je Saša Šegrt, savjetnica u uredu za udruge Vlade RH, istaknula kako je to najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, ravnopravnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja i diskriminacije, transparentnosti i dobrog upravljanja, a program Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura predstavljen je od strane Morane Bigač Leš. Kroz prezentaciju oba navedena programa istaknute su njihove glavne značajke, te aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim Javnim pozivima u 2024. godini.  Gabrijela Mamić iz LAB852 predstavila je projekt MusicVille koji se financira kroz program Kreativne Europe  u partnerstvu Slovenije, Hrvatske i Austrije a provodi se i na području Karlovačke županije. On ima za cilj transformirati klasični europski glazbeni oblik Opere u novu, inovativnu i kreativnu suradnju inspiriranu ekološkom sviješću, prirodom, lokalnim zanatima i tradicijom.

U drugom dijelu upoznali smo se s portalom Funding and Tender Opportunities (FTOP), i čuli praktične savjete za uspješnu pripremu projektnih prijedloga te se upoznali s primjerima dobre prakse.

Događanju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, javnopravnih tijela, ustanove koje djeluju u kulturnim i kreativnim djelatnostima, i ostali zainteresirani potencijalni prijavitelji.

Za kraj, pozivamo vas da zapratite mrežne stranice:

Za program CERV:

– stranicu www.cerv.hr i podstranicu Ureda za udruge Vlade RH – https://bit.ly/3fcz9hn
– FB stranicu Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV Croatia – https://bit.ly/3K5Pdja
– Funding & tender opportunities portal – https://bit.ly/33c1ZvQ / https://bit.ly/31OTSoc / https://bit.ly/3Fm2tN0

Za program Kreativna Europa – Kultura:
– web DKE – Kultura – https://bit.ly/3K7ddlN
– FB Creative Europe Desk – Culture Office Croatia – https://bit.ly/3zPQhCR
– Funding & tender opportunities portal – https://bit.ly/3I0Lq4z

Komisija financira 171 novi projekt LIFE-a u području okoliša i klime diljem Europe s više od 396 milijuna eura

Europska komisija je 14. studenog 2023. odobrila 171 novi projekt diljem Europe u okviru programa LIFE za okoliš i klimatsku politiku, u vrijednosti većoj od 396 milijuna eura. Zahvaljujući zahtjevima za sufinanciranje programa mobilizirat će se ukupna ulaganja u iznosu većem od 722 milijuna EUR, što je povećanje od 28,5 % u odnosu na prošlu godinu. Projekti iz gotovo svih država članica EU-a imat će koristi od potpore EU-a u okviru sljedećih potprograma: priroda i biološka raznolikost kružno gospodarstvo i kvaliteta života; ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama; i prelazak na čistu energiju.

Projekti u okviru programa LIFE pridonose postizanju širokog raspona ciljeva europskog zelenog plana u području klime, energije i okoliša, uključujući cilj EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan. Podupiru bioraznolikost i obnovu prirode, poboljšavaju kvalitetu života Europljana smanjenjem onečišćujućih tvari i emisija stakleničkih plinova, povećavaju kružnost gospodarstva i otpornost na klimatske promjene te ubrzavaju prelazak na čistu energiju diljem Europe.

Ukratko: novi projekti u okviru financiranja EU-a u iznosu od 396 milijuna eura

Priroda i biološka raznolikost

U 29 projekata u području prirode i biološke raznolikosti, s ukupnim proračunom od gotovo 211 milijuna EUR (od čega će EU doprinijeti oko 140 milijuna EUR), obnovit će se slatkovodni, morski i obalni ekosustavi i staništa; poboljšati stanje očuvanosti ptica, kukaca, gmazova, vodozemaca i sisavaca; poboljšanje upravljanja; te podupirati provedbu i usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a kao što su Direktiva o pticama i Direktiva o staništima te Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. Time će se jednako doprinijeti EU-ovoj provedbi Globalnog sporazuma o bioraznolikosti iz Kunminga/Montreala.

 

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

Projektima u okviru programa LIFE mobilizirat će se više od 298 milijuna eura, od čega će EU osigurati više od 94 milijuna eura za doprinos kružnom gospodarstvu i poboljšanje kvalitete života.

Ukupno 36 projekata bit će usmjereno na potrošnju vode, električni otpad, kemikalije, onečišćenje zraka i onečišćenje bukom kako bi se poboljšala kvaliteta života građana EU-a i razvile tehnologije za potporu akcijskom planu za kružno gospodarstvo.

 

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

Ukupno 34 projekta u vrijednosti od oko 110 milijuna EUR (u okviru kojih će EU osigurati oko 65 milijuna EUR) pridonijet će ublažavanju klimatskih promjena, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju u području klime te informacijama povezanima s učincima klimatskih promjena.

 

Prelazak na čistu energiju

67 projekata s ukupnim proračunom većim od 102 milijuna EUR (od čega EU osigurava oko 97 milijuna EUR) poboljšat će tržišne i regulatorne uvjete u EU-u za prelazak na čistu energiju, posebno promicanjem i uvođenjem rješenja za energetsku učinkovitost i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora malih razmjera.

 

Osnovne informacije

Tijekom 31 godine postojanja programom LIFE sufinancirano je više od 6000 projekata u području okoliša i klime diljem EU-a i pridruženih zemalja. Ovih 171 najavljeni projekt odabrani su iz više od 751 prijave podnesene u okviru poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa LIFE 2022., objavljenog u svibnju 2022.

Europska komisija povećala je financijska sredstva za program LIFE za gotovo 60 % za razdoblje 2021. – 2027., čime je taj iznos porastao na 5,43 milijarde EUR. Bespovratnim sredstvima koja se financiraju u okviru programa LIFE upravlja CINEA – Europska izvršna agencija za klimatsku infrastrukturu i okoliš.

 

Više informacija:

Sažeci projekata

Program LIFE za okoliš i djelovanje u području klime

[KARLOVAC] Predstavljanje programa Unije i radionica pripreme projektnih projekata

Europe Direct Karlovac, Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske organiziraju predstavljanje programa Unije u Karlovcu koje će se održati u utorak 21. studenog 2023. godine s početkom u 10:00 sati u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu (Ul. Ljudevita Šestića 1).

U jutarnjem, prvom dijelu, zajednički će se predstaviti programi Kreativna Europa – potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, ravnopravnosti, jednakosti, borbe protiv svi oblika nasilja i diskriminacije, transparentnosti i dobrog upravljanja. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje ovi programi nude, aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa te navigaciju kroz Funding and Tender Opportunities portal (FTOP), centralni portal Unije za prijavu projekata na programe Unije.

Sudionici će se zatim, ovisno o interesu, podijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Bit će to prilika za upoznavanje s primjerima dobre prakse, kako bi prisutni mogli bolje razumjeti za kakve projekte je moguće dobiti potporu u okviru ovih programa a koja se sastoji od upoznavanja s projektnom dokumentacijom za svaki program.

Događanje je namijenjeno organizacijama civilnog društva, LAG-ovima, školama i drugim obrazovnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim organizacijama i ustanovama koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima i/ili se bave razvojem lokalne zajednice, promicanjem ljudskih prava, vladavine prava i temama zaštite od nasilja i diskriminacije.

Za događanje je potrebno ispuniti prijavnicu i u njoj iskazati interes za rad u jednoj od skupine u drugom dijelu radionice.

 

PROGRAM

09:45 – 10:00                     Registracija

10:00 – 10:10                     Predstavljanje Europe Direct Karlovac

10:10 – 11:00                      Pregled programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Saša Šegrt,

Ured za udruge Vlade RH, Nacionalna kontakt točka programa

11:00 – 11:45                      Pregled važnih informacija o programu Kreativna Europa – Kultura,

                                               Anera Stopfer, Desk Kreativne Europe-kultura, Ministarstvo kulture i medija

11:45 – 12:00                     Upoznavanje s portalom Funding and Tender Opportunities (FTOP)

12:15 – 12:30                      Pitanja i odgovori

12:00 – 13:00                      Ručak za sudionike

 Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/Kreativnu Europu

13:00 – 13:15                  Ključni pojmovi CERV/KE programa

13:15 – 14:00                 Razrada projektnih ideja – vježba, rad u grupi

14:00 – 14:15                 Pauza za kavu

14:15 – 15:00                 Predstavljanje projektnih ideja, analiza i komentari & praktični savjeti za

uspješnu pripremu projektnih prijedloga

15:00 – 15:15                  Pitanja i odgovori; završetak radionice

Godišnji sastanak mreže Europe Direct Hrvatska u Šibeniku i studijsko putovanje u Zadar

U Šibeniku, 18. i 19. listopada 2023. održan je godišnji sastanak EUROPE DIRECT mreže Hrvatska i partnera u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici 11 Europe Direct centara u Hrvatskoj, predstavnici Europskih dokumentacijskih centara, Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Program LIFE – HR Nacionalna kontakt točka te Europe Direct centri iz Slovenije.

Sastanci i radionice održale su se na dvije lokacije: u kampusu Tvrđave sv. Ivana i Hrvatskom centru koralja Zlarin. Projekt izgradnje Hrvatskog centra koralja Zlarin te obnova tvrđave sv. Ivan u Šibeniku financirani su uz pomoć različitih programa i fondova Europske unije.

 

Tema sastanka bila je priprema komunikacijskih planova za 2024. godinu s fokusom na europske izbore, ostale prioritete Europske komisije te mogućnosti nacionalne i prekogranične suradnje. Cijeli susret je bio interaktivan sa puno zanimljivih predavanja i radionica.

 

Drugi dio našeg tima bio je na studijskom putovanju u Zadru, gdje su od 17. – 18. listopada 2023. prisustvovali završnoj konferenciji Prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska 2014. – 2020. na kojemu su bili predstavljeni rezultati suradnje u prekograničnom području i pregled izazova i daljnjih mogućnosti za razdoblje 2021. – 2027. Tijekom ta dva dana prezentirana su postignuća financiranih projekata uz predstavljanje institucionalne knjige koja okuplja 92 provedena projekta, u digitalnoj i tiskanoj verziji te obilazak uspješno realiziranih projekata.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije sudjelovala je u implementaciji dva projekta iz programa. STREAM kojem je cilj bio poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava na kojemu je partner bila Karlovačka županija. Cilj projekta EXCOVER je bio pridonijeti povećanju broja turista u skladu sa kulturnim i prirodnim potencijalom odabranih destinacija u Hrvatskoj i Italiji te smanjiti turističku sezonalnost obiju zemalja. Projektom se doprinijelo ravnomjernijem rasporedu turista te rasterećenju područja prevelike koncentracije turista smještenih uglavnom na obali.

ODRŽANA ON-LINE INFORMATIVNA RADIONICA NA TEMU „VAUČERI ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH OSOBA“

Dana 04. listopada 2023. održana je on-line informativna radionica na temu: „Vaučeri za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba“ u okviru obilježavanja Europske godine vještina, a u organizaciji Europe Direct Karlovac, Europe Direct Koprivničko-križevačke županije, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Na samom početku, voditeljica Europe Directa Koprivničko-križevačke županije, Marina Šandor Krznarić i voditeljica Europe Directa Karlovac, Martina Mikaš pozdravile su sve prisutne i zahvalile Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na aktivnom sudjelovanju na ovoj on-line radionici, kojoj je prisustvovalo 40- tak sudionika, predstavnika javnopravnih tijela, obrazovnih ustanova te privatnog i civilnog sektora.

Gospođa Irena Bačelić, načelnica Sektora za tržište rada u Upravi za tržište i zapošljavanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prezentirala sustav vaučera za obrazovanje za zaposlene i nezaposlene osobe čija će provedba trajati do 2026. godine. Istaknula je kako su ovi vaučeri s naglaskom na zelene i digitalne vještine velika prilika za sve zaposlene i nezaposlene osobe s ciljem povećanje njihove kompetentnosti ali i konkurentnosti na tržištu rada. Vaučeri su ujedno prilika kako bi se uskladile stvarne potrebe na tržištu rada sa obrazovnim programima koje pružaju ustanove za obrazovanje odraslih.

Na samom kraju radionice uslijedila su pitanja i odgovori, a gospođa Bačelić pozvala je  sve zainteresirane da svoje upite vezane uz ovu temu pošalju na e-mail adrese: vaucer@mrosp.hrvaucer@hzz.hr.

POZIV: ON-LINE INFORMATIVNA RADIONICA NA TEMU: „VAUČERI ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH OSOBA“

Europe Direct Karlovac, Europe Direct Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije i PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i pozivaju Vas na

on-line informativnu radionicu

na temu: „Vaučeri za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba“

koja će se održati

4. listopada 2023. godine (srijeda)

s početkom u 10,00 sati

putem on-line platforme Microsoft Teams.

Ova kratka on-line informativna radionica održat će se povodom obilježavanja Europske godine vještina, a sustav vaučera i dostupne programe u okviru istih svim zainteresiranima predstavit će gospođa Irena Bačelić, načelnica Sektora za tržište rada u Upravi za tržište i zapošljavanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Iskoristite mogućnosti koje Vam se pružaju, informirajte se i budite konkurentniji na tržištu rada.

Svoje sudjelovanje na on-line informativnoj radionici možete potvrditi najkasnije do 03. listopada 2023. godine do 12,00 sati putem sljedeće poveznice.

#BeActiveWithDanijela – obilježavanje Europskog tjedna sporta u Karlovcu

Svake godine od 23. do 30. rujna Europskim tjednom sporta promiče se aktivniji i zdraviji način života milijunima ljudi u Europi i izvan nje. Inicijativom se sportskim organizacijama, poduzećima i stručnjacima omogućuje da razviju strategije za sudjelovanje u aktivnostima povezanima sa sportom, a sudionicima da proslave sport u svojim zajednicama.

Prioriteti i posebne poruke Europskog tjedna sporta 2023. usmjereni su na sudjelovanje, uključenost i inovacije. Ta tri stupa odražavaju važne stupove sporta, kao i suvremene promjene i smjerove prema kojima se naša društva kreću.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Iliana Ivanova izjavila je: Fizička aktivnost, bilo da je riječ o plivanju, šetnji, aktivnoj pauzi za ručak ili nekim vježbama na kraju dana, može znatno doprinijeti našem zdravlju i dobrobiti. Ove ćemo godine s 9. izdanjem Europskog tjedna sporta nadovezati se na uspjeh i rad prethodnih izdanja kako bismo osigurali da se strast za sportom može prenijeti još većem broju građana.

Europski tjedan sporta od 2015. pomaže u borbi protiv neaktivnosti poticanjem Europljana da prihvate zdrav i aktivan način života. Pozivamo sve, #BeActive, bez obzira na dob, socijalni status ili razinu tjelesne sposobnosti. Europski tjedan sporta 2022. obuhvatio je aktivnosti, natjecanja i izazove u 40 zemalja. Organizirano je 32 000 događanja na kojima se okupilo više od 13 milijuna sudionika diljem i izvan Europe.

Europe Direct Karlovac i Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije i ove godine su se uključili u obilježavanje Europskog tjedna sporta sloganom #BeActiveWithDanijela.

Želimo što veću aktivnost i to ne samo u ovom tjednu nego da bude svaki dan bez obzira na vrijeme. Ništa nas u tome ne smije omesti jer naš cilj je veća aktivnost, a samim tim i bolje zdravlje, koncentracija, međusobni odnosi tako da svakako trebamo to poticati, rekla je ravnateljica JURRA-e Sandra Cindrić.

Danijela Čavrak je fitness instruktorica koja radi funkcionalni trening kojim se poboljšava funkcionalnost i pokretljivost, snaga te izdržljivost u svakodnevnom životu.

Jučerašnji sat tjelesnog za 2. razred Ekonomsko-turističke škole Karlovac je bio malo drugačiji nego inače. Umjesto redovnog sata tjelesnog, pridružili su nam se na Vunskom polju te su zajedno sa Danijelom i njenom odličnom ekipom vježbali i plesali. Također su nam se pridružila i mališani iz grupe „Sovice“ vrtića Grabrik.

Bilo nam je jako zabavno i veselo u što se možete uvjeriti u videu.

OBILJEŽILI SMO EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI

Europski tjedan mobilnosti kampanja je Europske komisije s ciljem unaprjeđenja kvalitete života građana u urbanim sredinama promovirajući alternativna i inovativna rješenja urbanog transporta. Obilježava se svake godine u danima od 16. do 22. rujna, a ovogodišnja tema odnosila se na uštedu goriva i energije općenito te se provodila pod sloganom „Krećimo se kvalitetnije – štedimo energiju!“ Cilj je potaknuti građane da pješačenjem, bicikliranjem i korištenjem alternativnih transportnih rješenja utječu na smanjenje potrošnje energije, smanjenje zagađenja okoliša ali i poboljšanje životnih uvjeta i zdravlja.

 

EU tjedan mobilnosti obilježili smo 20. rujna u suradnji s Gradom Karlovac, Gradskom knjižnicom „Ivan  Goran Kovačić“ Karlovac, Prometnom policijom grada Karlovca, i Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac koji je započeo zatvaranjem za promet Radićeve ulice od rotora na Rakovcu do križanja s OŠ Dragojla Jarnević od 8 do 12 sati, biclikiranjem Cikloknjižničara od Gradske knjižnice I. G. Kovačić do Aquatike. Zatim se razgledavala izložba dječjih radova na temu mobilnosti u prometu u Aquatici  a na info štandu Europe directa izložene su i tematske smjernice za 2023. odnosno brzi vodiči s temom „Štedimo energiju“ koji su podijeljeni svima nakon čega je održano predavanje za učenike 4. razreda Osnovne škole Braća Seljan o sigurnosti u prometu u suradnji s Prometnom policijom Karlovac. Kako bi provjerili koliko su pažljivo slušali predavanje uslijedio je kviz a najbolje tri ekipe osvojile su vrijedne poklone koje je osigurao Europe direct Karlovac.

Europskim danom bez automobila koji se obilježava 22. rujna završava Europski tjedan mobilnosti.

Klimatske promjene kojima svjedočimo, potreba štednje energenata, užurbani tempo života te briga o zdravlju naša su svakodnevnica. Nemojmo čekati samo Europski tjedan mobilnosti kako bismo sudjelovali u aktivnostima te razmislimo o načinu na koji se svatko od nas može uključiti i malim koracima utjecati na smanjenje zagađenja okoliša i poboljšanje životnih uvjeta i zdravlja.

 

Govor o stanju Unije

„Trenutak je da mladoj generaciji pokažemo da možemo izgraditi kontinent na kojem možeš biti ono što jesi, voljeti koga želiš i biti ambiciozan koliko god želiš. Kontinent pomiren s prirodom, predvodnik u novim tehnologijama. Kontinent ujedinjen u slobodi i miru. Ovo je trenutak u kojem Europa još jednom odgovara na povijesni poziv.“

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije

 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svojem je govoru o stanju Unije 13. rujna 2023. iznijela glavne prioritete i vodeće inicijative za sljedeću godinu, nadovezujući se na uspjehe i postignuća Europske unije u proteklim godinama.

Predložene inicijative

Europski zeleni plan

 

 • europski paket za energiju vjetra
 • klimatski cilj za 2040.
 • inicijativa za otpornost vodoopskrbe

 

 

Europa spremna za digitalno doba

 

 • akt EU-a o svemiru
 • strategija za gospodarstvo povezano sa svemirskim podacima
 • inicijativa za otvaranje europskih superračunala etičkim i odgovornim start-up poduzećima u području umjetne inteligencije

 

 

Gospodarstvo u interesu građana

 • inicijativa EU-a za biotehnologiju i bioproizvodnju
 • daljnji koraci nakon sastanka na vrhu u Val Duchesseu
 • napredni materijali za vodeći položaj industrije
 • inicijativa o pravilima o europskom radničkom vijeću

Snažnija Europa u svijetu

 • jačanje partnerstva s Afrikom
 • industrijska strategija za europsku obranu

 

 

Promicanje europskog načina života

 • produljenje privremene zaštite za izbjeglice iz Ukrajine
 • akcijski plan za borbu protiv trgovine drogom, uključujući europski savez luka
 • ažuriranje pravnog okvira i jačanje suradnje u borbi protiv krijumčarenja migranata
 • združena europska diploma

 

Novi poticaj europskoj demokraciji

 • komunikacija o reformama i preispitivanjima politika prije proširenja
 • preporuka Komisije o integriranim sustavima za zaštitu djece

 

 

 

Pismo namjere

Predsjednica von der Leyen poslala je i pismo namjere Roberti Metsoli, predsjednici Europskog parlamenta, te Pedru Sánchezu, premijeru Španjolske, koja trenutačno predsjeda Vijećem. U njemu navodi mjere koje Komisija namjerava poduzeti sljedeće godine kroz zakonodavstva i druge inicijative.

 

Za više informacija posjetite: https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_hr

UOČI GOVORA O STANJU UNIJE KOMISIJA ISTAKNULA GLAVNE MJERE IZ PROTEKLE GODINE

Komisija je danas, 08. rujna 2023. godine uoči govora predsjednice von der Leyen o stanju Unije 13. rujna 2023., objavila pregled rada i postignuća tijekom protekle godine.

 

U ovoj sveobuhvatnoj publikaciji opisuju se djelovanja EU-a kao odgovor na rusku ratnu agresiju na Ukrajinu i naša nastojanja da smanjimo ovisnost EU-a o ruskim fosilnim gorivima, kao i napredak u području ostalih političkih prioriteta Komisije.

Navedene su mjere koje je Komisija poduzela za jačanje blagostanja i otpornosti EU-a u okviru instrumenata NextGenerationEU i RePowerEU kako bi se ubrzala provedba europskog zelenog plana i ostvarilo digitalno desetljeće Europe.

Sadržava i pregled suradnje EU-a s partnerima diljem svijeta, a posebno trgovinski program, kao i inicijative poduzete za jačanje stupova europske demokracije i izgradnju Unije ravnopravnosti.

Sve najnovije informacije o govoru o stanju Unije 2023. dostupne su na posebnoj internetskoj stranici SOTEU-a.