Budućnost EU-a i ciljevi za Mlade – što ima tu za nas?

Dana 09.12.2021. godine Europe Direct Karlovac, u suradnji s Udrugom Carpe Diem i Gimnazijom Karlovac, organizira u okviru „Konferencije o budućnosti Europe“ raspravu na temu: “Budućnost EU-a i ciljevi za Mlade – što ima tu za nas?”

Konferencija o budućnosti Europe predstavlja jedinstvenu i pravodobnu priliku da europski građani i građanke rasprave o izazovima i prioritetima Europe. Bez obzira na to otkuda ste i čime se bavite, ovo je prigoda da razmislite o tome kakvu budućnost želite za Europsku uniju.

Na debati će raspravljati učenici, mlada publika i predstavnici EU-institucija o važnosti inkluzivna društva – volontiranje, dobrobiti i utjecaj na mentalno zdravlje – teme koje su izrazito u fokusu; posebice zbog posljedica pandemije. Isto tako će se raspravljati o aktualnosti organizacija mladih, ali i o EU programima – kako poticati mlade da budu što bolje informirani o svim mogućnostima koje im se pružaju kroz EU programe i organizacije mladih i koja može biti njihova uloga u formiranju budućnosti Europske Unije.

Rasprava će biti kombiniranog tipa – online i uživo, vodeći računa o epidemiološkim mjerama.

Za sudjelovanje na raspravi online, molim da se prijavite na mail europedirectkarlovac@ra-kazup.hr do 8.12.2021

Više informacija o samoj raspravi dostupno je na sljedećoj poveznici: https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/90586?locale=en