Nova inicijativa Europske unije – dugoročna vizija za ruralna područja EU-a – ruralni pakt

Europska ruralna područja pružaju nam hranu, domove, radna mjesta i osnovne usluge ekosustava, dok se istovremeno se suočavaju i s jedinstvenim izazovima, uključujući demografske promjene, visok rizik od siromaštva i nedostatak pristupa osnovnim objektima.

Ruralna područja čine više od 341 milijun hektara, što je 83% ukupne površine EU-a u 2018. Poljoprivredna zemljišta, šume i prirodna područja čine gotovo 80 % površine EU-a.

30,6% stanovništva EU-a živi u ruralnim područjima; i to pretežito starija populacija. Ruralna i udaljenija područja imaju najniži udio stanovništva EU-a u dobnim skupinama mlađima od 50 godina.

 

Pri oblikovanju dugoročne vizije Komisija je prikupila stajališta ruralnih zajednica i poduzeća putem javnih savjetovanja i događanja pod vodstvom dionika. Tim je postupkom suradnje Komisija stvorila opsežnu viziju i sveobuhvatan ruralni akcijski plan kako bi se ruralnim zajednicama i poduzećima pomoglo da ostvare svoj puni potencijal u narednim desetljećima. Pojavila su se četiri komplementarna područja djelovanja koja su do 2040. utjelovila dugoročnu viziju snažnijih, povezanih, otpornih i prosperitetnih ruralnih područja.

Održavanje ili poboljšanje usluga javnog prijevoza i veza te produbljivanje digitalne infrastrukture ključni su za osiguravanje bolje povezanih ruralnih područja EU-a.

Očuvanje prirodnih resursa, obnova krajobraza, ekologizacija poljoprivrednih aktivnosti i skraćivanje lanaca opskrbe učinit će ruralna područja otpornijima na klimatske promjene, prirodne opasnosti i gospodarske krize.

Diversifikacija gospodarskih djelatnosti trebala bi se temeljiti na održivim lokalnim gospodarskim strategijama, uključujući mjere kojima se njihovo okruženje čini privlačnim za poduzeća i širenje digitalne pismenosti.

Ruralni pakt okvir je za suradnju među tijelima i dionicima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Cilj mu je doprinijeti postizanju zajedničkih ciljeva dugoročne vizije za ruralna područja EU-a. Paktom se pokreće dugoročan proces. Njime se nastoji pojednostavniti interakcija s idejama i iskustvima kako bi se javnim tijelima, dionicima i građanima pomoglo da kombiniraju i povećaju napore u korist ruralnih područja.

Ruralni pakt razvit će se u suradnji sa svim dionicima koji, a Komisija će djelovati kao posrednik. Također će se nastojati surađivati sa svim europskim institucijama, nacionalnim i lokalnim tijelima, organizacijama dionika i građanima iz 27 država članica, uključujući žene i mlade, radi osmišljavanja i pridržavanja pakta.

Obrazac za sudjelovanje u ruralnom paktu dostupan je sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact

Ovaj obrazac omogućuje tijelima i dionicima da se pridruže zajednici čiji su cilj jača, povezanija, otpornija i prosperitetnija ruralna područja u EU-u do 2040. Na konferenciji o ruralnom paktu u lipnju 2022. ta će zajednica odlučiti na koji način različita tijela i dionici mogu komunicirati, organizirati i pratiti dobrovoljne obveze te će viziju prenijeti u konkretne mjere.

 

Izvori: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/20-12-2021-long-term-vision-for-rural-areas-launch-of-rural-pact?etrans=hr

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_hr

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_hr?etrans=hr