Novi europski Bauhaus važan je katalizator europskog zelenog plana i planira se povećanje financiranja

Inicijativa je postala pokret s rastućom zajednicom iz svih država članica EU-a i šire. S više od 600 službenih partnerskih organizacija u rasponu od mreža na razini EU-a do lokalnih inicijativa, novi europski Bauhaus dopire do milijuna građana.

Komisija predstavlja prvo izvješće o napretku novog europskog Bauhausa, u kojem se analiziraju postignuća u prve dvije godine inicijative i prvi alat za procjenu projekta novog europskog Bauhausa, kompas novog europskog Bauhausa. Novim europskim Bauhausom stvorena je široka zajednica organizacija i građana diljem Europe koji rade na zajedničkoj viziji održivosti, uključivosti i estetike. Glavne aktivnosti novog europskog Bauhausa, uključujući nagrade novog europskog Bauhausa, prvi festival i laboratorij novog europskog Bauhausa, ispunjavaju svoje ciljeve i grade transnacionalnu mrežu odozdo prema gore. Zahvaljujući već dodijeljenim europskim sredstvima u iznosu većem od 100 milijuna EUR u tijeku su mali i veliki projekti novog europskog Bauhausa diljem Europe. Komisija će samo za razdoblje 2023. – 2024. dodati 106 milijuna EUR u namjenskim sredstvima programa Obzor Europa.

Pokret novog europskog Bauhausa

Inicijativa je izrasla u pokret s aktivnom zajednicom koja raste u svim državama članica EU-a i šire.

Novi europski Bauhaus uključuje više od 600 službenih partnerskih organizacija, od mreža na razini EU-a do lokalnih inicijativa, i tako dopire do milijuna građana. Okuplja ljude iz različitih sredina, od umjetnosti i dizajna, kulturnih i kreativnih industrija i ustanova za očuvanje kulturne baštine do edukatora, znanstvenika i inovatora, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti te građanskih inicijativa.

Osim toga, novi europski Bauhaus od samog početka služi kao poticaj i nadahnuće lokalnim, regionalnim i nacionalnim akterima da pokrenu vlastite inicijative. Kako bi omogućila transparentan pristup informacijama o namjenskim pozivima za novi europski Bauhaus, Komisija je za korisnike i članove zajednice izradila preglednik novog europskog Bauhausa, tj. sveobuhvatnu bazu podataka u obliku interaktivne karte.

Zajednica novog europskog Bauhausa aktivna je i u Ukrajini. Njezine aktivnosti uključuju pomoć pri pronalasku hitnih stambenih rješenja i dugoročnom planiranju obnove. Laboratorij novog europskog Bauhausa provodi tri pilot-projekta (hitna stambena rješenja, kružnost i izgradnja kapaciteta), a analizirane su i potrebe ukrajinskih općina i njihovih dionika (npr. arhitekata, urbanista, studenata i građevinskih poduzeća) za kratkoročnu i dugoročnu obnovu. Na temelju rezultata pilot-projekata u prvom tromjesečju 2023. izradit će se niz alata za izgradnju kapaciteta za Ukrajince, partnere novog europskog Bauhausa i međunarodne stručnjake za obnovu.

Znatna ulaganja EU-a već su polučila rezultate

Zahvaljujući ciljanim financijskim sredstvima iz različitih programa EU-a, novi europski Bauhaus počeo je donositi stvarne promjene na terenu. Prvih šest demonstracijskih projekata novog europskog Bauhausa, tj. opsežnih i prenosivih lokalnih projekata transformacije, odabrano je 2022. i započelo s radom, a financirani su u okviru programa Obzor Europa. Za 2023. u planu je još 10 projekata u okviru europskih inovativnih mjera kohezijske politike. Zajedno s manjim projektima u cijeloj Europi u razdoblju 2021. – 2022. uloženo je više od 100 milijuna EUR u projekte novog europskog Bauhausa koji se podupiru iz različitih programa VFO-a.

Sve države članice uključile su u svoje programe kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. upućivanja na novi europski Bauhaus, čime se otvara put za dodjelu kohezijskih sredstava za projekte inspirirane njime.

Kompas novog europskog Bauhausa kao orijentir za razvoj i procjenu projekta

Komisija danas predstavlja i kompas novog europskog Bauhausa, evaluacijski alat s pomoću kojeg je moguće procijeniti u kojoj je mjeri u određeni projekt uključen pristup novog europskog Bauhausa. Njime se objašnjava što u specifičnom kontekstu znače tri vrijednosti novog europskog Bauhausa – održivost, uključivost i ljepota – te kako ih se može integrirati i kombinirati s radnim načelima sudjelovanja i transdisciplinarnosti. Na temelju tog kompasa razvit će se detaljniji alati za procjenu, počevši od izgrađenog okoliša.

Daljnji koraci

Komisija će nastaviti raditi i na uključivanju novog europskog Bauhausa u programe EU-a, među ostalim u okviru podijeljenog upravljanja u kohezijskoj politici, te na povećanju financiranja inicijative. Više od 106 milijuna EUR dodijelit će se za namjenske pozive na podnošenje prijedloga za novi europski Bauhaus u okviru misije i klastera programa Obzor Europa 2023. i 2024.

U kontekstu Europske godine vještina nagrade novog europskog Bauhausa za 2023. bit će tematski usmjerene na obrazovanje, a uz države članice EU-a pokrivat će i zemlje zapadnog Balkana. Ove će godine biti osnovana i akademija novog europskog Bauhausa te će se provoditi osposobljavanje o održivoj gradnji, kružnosti i biomaterijalima kako bi se ubrzala transformacija sektora.

Nastavit će se s tekućim projektima, kao što je laboratorij novog europskog Bauhausa, kako bi se novi europski Bauhaus uključio u sve politike. Jedna je od njegovih važnih zadaća povećati prisutnost u zemljama i regijama, uključujući ruralna područja, u kojima je do sada bilo malo takvih aktivnosti.

Zahvaljujući putovima novog europskog Bauhausa u okviru inicijative Discover EU, koja je dio programa Erasmus+, mladi Europljani uskoro će imati priliku otkriti prekrasne europske krajolike i gradove i upoznati se s projektima novog europskog Bauhausa.

Više informacija

Internetska stranica novog europskog Bauhausa

Stranica novog europskog Bauhausa na LinkedInu

Stranica novog europskog Bauhausa na Instagramu