Snažnija transnacionalna suradnja na području visokog obrazovanja

Vrijeme u kojem živimo obilježeno je velikim izazovima kojima je stanovništvo primorano baviti se. Klimatske promjene, digitalna transformacija, starenje stanovništva, globalna zdravstvena kriza i gospodarske posljedice koje povlači za sobom čine doprinos sveučilišta i drugih visokih učilišta potrebnijim sada nego ikada prije.

Sveučilišta i cijeli sektor visokog obrazovanja u jedinstvenom su položaju – na raskrižju su obrazovanja, istraživanja i inovacija, oblikuju održiva i otporna gospodarstva te čine Europsku uniju zelenijom, uključivijom i digitalnijom.

Donesenim dvjema novim inicijativama – europskom strategijom za sveučilišta i Komisijinim prijedlogom preporuke Vijeća o povezivanju za uspješnu europsku suradnju u području visokog obrazovanja – poduprijet će se sveučilišta u svom radu.

Europska strategija za sveučilišta – u Europi postoji gotovo 5000 visokih učilišta. U tercijarnom je obrazovanju 17,5 milijuna studenata i 1,35 milijuna predavača, a uz njih i 1,17 milijuna istraživača. Cilj je strategije poduprijeti sva sveučilišta u Europi i omogućiti im da se prilagođavaju promjenama, napreduju i doprinose otpornosti i oporavku Europe. U njoj se predlaže niz važnih mjera kako bi se europskim sveučilištima pružila potpora u postizanju zadanih ciljeva.

Jačanjem veza do učinkovite europske suradnje u području visokog obrazovanja – cilj je Komisijina prijedloga preporuke Vijeća omogućiti europskim visokim učilištima bližu i dublju suradnju kako bi se olakšala provedba združenih transnacionalnih obrazovnih programa i aktivnosti, kako bi se olakšalo udruživanje kapaciteta i resursa, ali i dodjeljivanje združenih akademskih ili stručnih naziva. Olakšat će se protok znanja i graditi će se čvršća veza između obrazovanja, istraživanja i inovativnih industrijskih zajednica. Cilj je posebno poduprijeti pružanje visokokvalitetnih mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve, s naglaskom na najpotrebnijim vještinama i kompetencijama u današnjim gospodarskim i društvenim uvjetima.

Koordinacija rada EU-a, država članica, regija, civilnog društva i sektora visokog obrazovanja neophodna je za ostvarenje europske strategije za sveučilišta. Komisija poziva Vijeće, države članice i sveučilišta na raspravu o izloženom planu politike te na zajednički rad na povećanju spremnosti sveučilišta na promjene u budućnosti.

O Komisijinu prijedlogu preporuke Vijeća o povezivanju za uspješnu europsku suradnju u području visokog obrazovanja raspravljat će se s državama članicama. Nakon što Vijeće donese iznesenu preporuku, Komisija će podupirati države članice i druge relevantne partnere u njezinoj provedbi.

Više info na: https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities

Izvor: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_365