Što je Skupština regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a i što radi?

Europski odbor regija (OR) glas je regija i gradova u Europskoj uniji (EU) koji predstavlja lokalne i regionalne vlasti iz cijele Europske unije i savjetuje u vezi s novim zakonskim propisima koji utječu na regije i gradove (70 % cjelokupnog zakonodavstva EU-a).

OR je politička skupština koja ima 329 članova i 329 zamjenskih članova iz svih zemalja EU-a (podijeljenih u političke klubove na čelu s predsjednikom) izabranih na lokalnoj ili regionalnoj razini (npr. gradonačelnici i načelnici općina ili predsjednici regija). Oni se okupljaju u Bruxellesu šest puta godišnje kako bi raspravljali o mišljenjima u vezi s predloženim zakonodavnim aktima i usuglasili se o rezolucijama u pogledu daljnjeg djelovanja EU-a.

Politički prioriteti 2020. – 2025 OR su:

Prioritet 1. – približiti Europu građanima: demokracija i budućnost EU-a

Preispitati način na koji demokracija danas funkcionira i na koji ju je način u budućnosti potrebno modernizirati kako bi Europska unija mogla učinkovitije odgovoriti na potrebe građana.

Prioritet 2. – usmjeravati temeljne društvene transformacije: izgraditi otporne regionalne i lokalne zajednice

Odgovoriti na velike transformacije s kojima se naše regije i gradovi danas suočavaju uz pomoć usklađenog, integriranog i lokalnog europskog pristupa.

Prioritet 3. – kohezija, naša temeljna vrijednost: lokalizirane politike EU-a

Staviti EU u službu građana i područja u kojima žive; kohezija nije novac već naša temeljna vrijednost EU-a.

Više informacija o ovogodišnjoj analizi stanja možete pronaći na: https://cor.europa.eu/hr/our-work/Pages/EURegionalBarometer-2021.aspx

Izvor: https://cor.europa.eu/hr/about/Pages/default.aspx