PREDSTAVLJENI PROGRAMI UNIJE U KARLOVCU – CERV I KREATIVNA EUROPA

Dana, 21. studenog 2023. održano je predstavljanje programa Unije u Karlovcu u organizaciji  Europe Direct Karlovac, Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, Nacionalne kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Uvodno se svima prisutnima obratila ravnateljica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Sandra Cindrić, a sam program radionice je bio podijeljen u dva dijela.

Uslijedilo je predstavljanje programa CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, gdje je Saša Šegrt, savjetnica u uredu za udruge Vlade RH, istaknula kako je to najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, ravnopravnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja i diskriminacije, transparentnosti i dobrog upravljanja, a program Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura predstavljen je od strane Morane Bigač Leš. Kroz prezentaciju oba navedena programa istaknute su njihove glavne značajke, te aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim Javnim pozivima u 2024. godini.  Gabrijela Mamić iz LAB852 predstavila je projekt MusicVille koji se financira kroz program Kreativne Europe  u partnerstvu Slovenije, Hrvatske i Austrije a provodi se i na području Karlovačke županije. On ima za cilj transformirati klasični europski glazbeni oblik Opere u novu, inovativnu i kreativnu suradnju inspiriranu ekološkom sviješću, prirodom, lokalnim zanatima i tradicijom.

U drugom dijelu upoznali smo se s portalom Funding and Tender Opportunities (FTOP), i čuli praktične savjete za uspješnu pripremu projektnih prijedloga te se upoznali s primjerima dobre prakse.

Događanju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, javnopravnih tijela, ustanove koje djeluju u kulturnim i kreativnim djelatnostima, i ostali zainteresirani potencijalni prijavitelji.

Za kraj, pozivamo vas da zapratite mrežne stranice:

Za program CERV:

– stranicu www.cerv.hr i podstranicu Ureda za udruge Vlade RH – https://bit.ly/3fcz9hn
– FB stranicu Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV Croatia – https://bit.ly/3K5Pdja
– Funding & tender opportunities portal – https://bit.ly/33c1ZvQ / https://bit.ly/31OTSoc / https://bit.ly/3Fm2tN0

Za program Kreativna Europa – Kultura:
– web DKE – Kultura – https://bit.ly/3K7ddlN
– FB Creative Europe Desk – Culture Office Croatia – https://bit.ly/3zPQhCR
– Funding & tender opportunities portal – https://bit.ly/3I0Lq4z

Komisija financira 171 novi projekt LIFE-a u području okoliša i klime diljem Europe s više od 396 milijuna eura

Europska komisija je 14. studenog 2023. odobrila 171 novi projekt diljem Europe u okviru programa LIFE za okoliš i klimatsku politiku, u vrijednosti većoj od 396 milijuna eura. Zahvaljujući zahtjevima za sufinanciranje programa mobilizirat će se ukupna ulaganja u iznosu većem od 722 milijuna EUR, što je povećanje od 28,5 % u odnosu na prošlu godinu. Projekti iz gotovo svih država članica EU-a imat će koristi od potpore EU-a u okviru sljedećih potprograma: priroda i biološka raznolikost kružno gospodarstvo i kvaliteta života; ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama; i prelazak na čistu energiju.

Projekti u okviru programa LIFE pridonose postizanju širokog raspona ciljeva europskog zelenog plana u području klime, energije i okoliša, uključujući cilj EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan. Podupiru bioraznolikost i obnovu prirode, poboljšavaju kvalitetu života Europljana smanjenjem onečišćujućih tvari i emisija stakleničkih plinova, povećavaju kružnost gospodarstva i otpornost na klimatske promjene te ubrzavaju prelazak na čistu energiju diljem Europe.

Ukratko: novi projekti u okviru financiranja EU-a u iznosu od 396 milijuna eura

Priroda i biološka raznolikost

U 29 projekata u području prirode i biološke raznolikosti, s ukupnim proračunom od gotovo 211 milijuna EUR (od čega će EU doprinijeti oko 140 milijuna EUR), obnovit će se slatkovodni, morski i obalni ekosustavi i staništa; poboljšati stanje očuvanosti ptica, kukaca, gmazova, vodozemaca i sisavaca; poboljšanje upravljanja; te podupirati provedbu i usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a kao što su Direktiva o pticama i Direktiva o staništima te Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. Time će se jednako doprinijeti EU-ovoj provedbi Globalnog sporazuma o bioraznolikosti iz Kunminga/Montreala.

 

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

Projektima u okviru programa LIFE mobilizirat će se više od 298 milijuna eura, od čega će EU osigurati više od 94 milijuna eura za doprinos kružnom gospodarstvu i poboljšanje kvalitete života.

Ukupno 36 projekata bit će usmjereno na potrošnju vode, električni otpad, kemikalije, onečišćenje zraka i onečišćenje bukom kako bi se poboljšala kvaliteta života građana EU-a i razvile tehnologije za potporu akcijskom planu za kružno gospodarstvo.

 

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

Ukupno 34 projekta u vrijednosti od oko 110 milijuna EUR (u okviru kojih će EU osigurati oko 65 milijuna EUR) pridonijet će ublažavanju klimatskih promjena, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju u području klime te informacijama povezanima s učincima klimatskih promjena.

 

Prelazak na čistu energiju

67 projekata s ukupnim proračunom većim od 102 milijuna EUR (od čega EU osigurava oko 97 milijuna EUR) poboljšat će tržišne i regulatorne uvjete u EU-u za prelazak na čistu energiju, posebno promicanjem i uvođenjem rješenja za energetsku učinkovitost i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora malih razmjera.

 

Osnovne informacije

Tijekom 31 godine postojanja programom LIFE sufinancirano je više od 6000 projekata u području okoliša i klime diljem EU-a i pridruženih zemalja. Ovih 171 najavljeni projekt odabrani su iz više od 751 prijave podnesene u okviru poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa LIFE 2022., objavljenog u svibnju 2022.

Europska komisija povećala je financijska sredstva za program LIFE za gotovo 60 % za razdoblje 2021. – 2027., čime je taj iznos porastao na 5,43 milijarde EUR. Bespovratnim sredstvima koja se financiraju u okviru programa LIFE upravlja CINEA – Europska izvršna agencija za klimatsku infrastrukturu i okoliš.

 

Više informacija:

Sažeci projekata

Program LIFE za okoliš i djelovanje u području klime

[KARLOVAC] Predstavljanje programa Unije i radionica pripreme projektnih projekata

Europe Direct Karlovac, Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske organiziraju predstavljanje programa Unije u Karlovcu koje će se održati u utorak 21. studenog 2023. godine s početkom u 10:00 sati u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu (Ul. Ljudevita Šestića 1).

U jutarnjem, prvom dijelu, zajednički će se predstaviti programi Kreativna Europa – potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, ravnopravnosti, jednakosti, borbe protiv svi oblika nasilja i diskriminacije, transparentnosti i dobrog upravljanja. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje ovi programi nude, aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa te navigaciju kroz Funding and Tender Opportunities portal (FTOP), centralni portal Unije za prijavu projekata na programe Unije.

Sudionici će se zatim, ovisno o interesu, podijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Bit će to prilika za upoznavanje s primjerima dobre prakse, kako bi prisutni mogli bolje razumjeti za kakve projekte je moguće dobiti potporu u okviru ovih programa a koja se sastoji od upoznavanja s projektnom dokumentacijom za svaki program.

Događanje je namijenjeno organizacijama civilnog društva, LAG-ovima, školama i drugim obrazovnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim organizacijama i ustanovama koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima i/ili se bave razvojem lokalne zajednice, promicanjem ljudskih prava, vladavine prava i temama zaštite od nasilja i diskriminacije.

Za događanje je potrebno ispuniti prijavnicu i u njoj iskazati interes za rad u jednoj od skupine u drugom dijelu radionice.

 

PROGRAM

09:45 – 10:00                     Registracija

10:00 – 10:10                     Predstavljanje Europe Direct Karlovac

10:10 – 11:00                      Pregled programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Saša Šegrt,

Ured za udruge Vlade RH, Nacionalna kontakt točka programa

11:00 – 11:45                      Pregled važnih informacija o programu Kreativna Europa – Kultura,

                                               Anera Stopfer, Desk Kreativne Europe-kultura, Ministarstvo kulture i medija

11:45 – 12:00                     Upoznavanje s portalom Funding and Tender Opportunities (FTOP)

12:15 – 12:30                      Pitanja i odgovori

12:00 – 13:00                      Ručak za sudionike

 Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/Kreativnu Europu

13:00 – 13:15                  Ključni pojmovi CERV/KE programa

13:15 – 14:00                 Razrada projektnih ideja – vježba, rad u grupi

14:00 – 14:15                 Pauza za kavu

14:15 – 15:00                 Predstavljanje projektnih ideja, analiza i komentari & praktični savjeti za

uspješnu pripremu projektnih prijedloga

15:00 – 15:15                  Pitanja i odgovori; završetak radionice