Komisija financira 171 novi projekt LIFE-a u području okoliša i klime diljem Europe s više od 396 milijuna eura

Europska komisija je 14. studenog 2023. odobrila 171 novi projekt diljem Europe u okviru programa LIFE za okoliš i klimatsku politiku, u vrijednosti većoj od 396 milijuna eura. Zahvaljujući zahtjevima za sufinanciranje programa mobilizirat će se ukupna ulaganja u iznosu većem od 722 milijuna EUR, što je povećanje od 28,5 % u odnosu na prošlu godinu. Projekti iz gotovo svih država članica EU-a imat će koristi od potpore EU-a u okviru sljedećih potprograma: priroda i biološka raznolikost kružno gospodarstvo i kvaliteta života; ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama; i prelazak na čistu energiju.

Projekti u okviru programa LIFE pridonose postizanju širokog raspona ciljeva europskog zelenog plana u području klime, energije i okoliša, uključujući cilj EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan. Podupiru bioraznolikost i obnovu prirode, poboljšavaju kvalitetu života Europljana smanjenjem onečišćujućih tvari i emisija stakleničkih plinova, povećavaju kružnost gospodarstva i otpornost na klimatske promjene te ubrzavaju prelazak na čistu energiju diljem Europe.

Ukratko: novi projekti u okviru financiranja EU-a u iznosu od 396 milijuna eura

Priroda i biološka raznolikost

U 29 projekata u području prirode i biološke raznolikosti, s ukupnim proračunom od gotovo 211 milijuna EUR (od čega će EU doprinijeti oko 140 milijuna EUR), obnovit će se slatkovodni, morski i obalni ekosustavi i staništa; poboljšati stanje očuvanosti ptica, kukaca, gmazova, vodozemaca i sisavaca; poboljšanje upravljanja; te podupirati provedbu i usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a kao što su Direktiva o pticama i Direktiva o staništima te Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. Time će se jednako doprinijeti EU-ovoj provedbi Globalnog sporazuma o bioraznolikosti iz Kunminga/Montreala.

 

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

Projektima u okviru programa LIFE mobilizirat će se više od 298 milijuna eura, od čega će EU osigurati više od 94 milijuna eura za doprinos kružnom gospodarstvu i poboljšanje kvalitete života.

Ukupno 36 projekata bit će usmjereno na potrošnju vode, električni otpad, kemikalije, onečišćenje zraka i onečišćenje bukom kako bi se poboljšala kvaliteta života građana EU-a i razvile tehnologije za potporu akcijskom planu za kružno gospodarstvo.

 

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

Ukupno 34 projekta u vrijednosti od oko 110 milijuna EUR (u okviru kojih će EU osigurati oko 65 milijuna EUR) pridonijet će ublažavanju klimatskih promjena, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju u području klime te informacijama povezanima s učincima klimatskih promjena.

 

Prelazak na čistu energiju

67 projekata s ukupnim proračunom većim od 102 milijuna EUR (od čega EU osigurava oko 97 milijuna EUR) poboljšat će tržišne i regulatorne uvjete u EU-u za prelazak na čistu energiju, posebno promicanjem i uvođenjem rješenja za energetsku učinkovitost i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora malih razmjera.

 

Osnovne informacije

Tijekom 31 godine postojanja programom LIFE sufinancirano je više od 6000 projekata u području okoliša i klime diljem EU-a i pridruženih zemalja. Ovih 171 najavljeni projekt odabrani su iz više od 751 prijave podnesene u okviru poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa LIFE 2022., objavljenog u svibnju 2022.

Europska komisija povećala je financijska sredstva za program LIFE za gotovo 60 % za razdoblje 2021. – 2027., čime je taj iznos porastao na 5,43 milijarde EUR. Bespovratnim sredstvima koja se financiraju u okviru programa LIFE upravlja CINEA – Europska izvršna agencija za klimatsku infrastrukturu i okoliš.

 

Više informacija:

Sažeci projekata

Program LIFE za okoliš i djelovanje u području klime