ED Karlovac u novoj perspektivi, s novim zadaćama i prioritetima

Europe direct Karlovac (ED Karlovac) od 1. svibnja, odlično ocijenjenim projektom ušao u je u novu generaciju ED centara i time osigurao rad kao „produžena ruka“ Europske komisije za Karlovačku županiju do 2025. godine. Podsjetimo, Europe direct Karlovac u Karlovačkoj županiji postoji od 2013. godine i kada je otvoren, bio je prvi takav centar u Hrvatskoj, a u novoj perspektivi najavljene su mnoge novosti. Prva novina vidljiva je već u nazivu, pa je tako dosadašnji Europe direct informacijski centar Karlovac (EDIC Karlovac) promijenio ime u Europe direct Karlovac. ED Karlovac više nije samo točka informiranja, već želi ići direktno među građane, u škole, ustanove i druge organizacije, kako bi promovirao prioritete Europske komisije. Slogan pod kojim posluje u narednom razdoblju je „Upoznaj, pitaj i raspravljaj“.

Osim toga u narednom razdoblju namijenjena su mu i veća sredstva te se sukladno tome očekuje i više angažiranja oko glavnih prioriteta i zadaća.

Pet temeljnih zadaća koje će biti pred ED Karlovac u narednom razdoblju prikazane su u sljedećoj grafici.

ED Karlovac u do kraja godine fokus će imati na dva temeljna prioriteta Europske komisije: Europski zeleni plan te Europa spremna za digitalno doba. U planu je organizacija niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, a svakodnevno će informirati građane i putem društvenih mreža i weba.

Europe direct Karlovac možete kontaktirati putem e-maila edickarlovac@ra-kazup.hr na broj telefona 047/612-800 te putem društvenih mreža Facebook, Instagram i Twitter.