Što nas čeka u 2022. godini?

Digitalna pitanja, javno zdravstvo i put prema klimatskoj neutralnosti među glavnim su temama Parlamenta za 2022. Evo što nas sve očekuje.

Konferencija o budućnosti Europe koja svim Europljanima pruža priliku da utječu na promjene u EU-u. Na temelju preporuka građana, konferencija treba donijeti zaključke u prvoj polovici 2022.

Digitalna transformacija jedan je od glavnih prioriteta EU-a. Europski parlament pomaže u oblikovanju politika kojima će se ojačati europski kapaciteti u području novih digitalnih tehnologija, otvoriti nove mogućnosti za poduzeća i potrošače, podržati zelena tranzicija EU-a i postići klimatska neutralnost do 2050., poduprijeti digitalne vještine građana i osposobljavanje radnika te pomoći u digitalizaciji javnih usluga, istodobno osiguravajući poštovanje temeljnih prava i vrijednosti.

Zdravstvo – u kontekstu pandemije COVID-19 zastupnici dogovaraju jačanje Europske agencije za lijekove (EMA) kako bi se povećala transparentnost kliničkih ispitivanja tijekom izvanrednog stanja te kako bi se sustav bolje nosio s nestašicom lijekova i medicinskih proizvoda.

Postizanje ugljične neutralnosti kroz smanjenje emisija, povećanje energija iz obnovljivih izvora te kroz održiva goriva. Sve to doprinijet će postizanju ugljične neutralnosti EU-a do 2050., a sve je to dio Komisijina paketa zakonodavnih predmeta o kojem će se raspravljati i glasati tijekom 2022.

Održive baterije – očekuje se dramatično povećanje upotrebe baterija u nadolazećim godinama jer su one ključne za električnu mobilnost i prijelaz na obnovljivu energiju. U okviru novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo i europske industrijske strategije Parlament će se baviti pravilima za održivu proizvodnju, primjenu i gospodarenje otpadom svih baterija na tržištu EU-a.

Pravedne plaće – u nadolazećim mjesecima Parlament je spreman započeti pregovore o pravilima za pravedne minimalne plaće u svim državama članicama EU-a. Zastupnici su u studenom pozdravili prijedlog Europske komisije te se pripremaju za pregovore s državama članicama. Prioritet Parlamenta je i smanjenje razlike u plaćama muškaraca i žena.

Planovi oporavka – zastupnici će nastaviti održavati sastanke s Komisijom kako bi se nadzirao napredak planova oporavka te kako bi se osiguralo da se novac posuđen na razini EU-a pametno troši.

Migracije – nastoje se uskladiti politike migracija, azila, integracije i upravljanja granicama diljem EU-a.

Izbor predsjednika Parlamenta – Parlament je na pola puta parlamentarnog saziva te će zastupnici u siječnju 2022. glasati o izboru predsjednika i potpredsjednika za sljedeće dvije i pol godine.

Posebni odbori – osim odbora za umjetnu inteligenciju i borbu protiv raka, još dva odbora dovršavaju svoj rad. Istražni odbor za zaštitu životinja u prijevozu odobrio je svoje izvješće u prosincu i ono će biti razmotreno na plenarnoj sjednici početkom godine. Posebni odbor za vanjsko upletanje u proljeće treba predložiti mjere za suzbijanje dezinformacija i drugih pokušaja narušavanja demokracije EU-a.

Europska godina mladih – 2022. je Europska godina mladih. Parlament pomaže u oblikovanju programa godišnjih aktivnosti te je zatražio da se uključe i mladi.

Izvor: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20211207STO18906/coming-up-in-2022-digital-issues-green-transition-health