Uključite se u Konferenciju budućnosti

Konferencija budućnosti Europe za ED Karlovac tema je svih tema.

Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu, tijekom kojeg građanke i građani imaju priliku odlučiti kako bi se Europska unija trebala razvijati i što bi trebali biti njezini prioriteti. Konferencija o budućnosti Europe zapravo je niz rasprava koje vode građani, a omogućit će ljudima iz cijele Europe da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju zajedničke budućnosti.

Sastavni dio Konferencije je višejezična digitalna platforma na kojoj građanke i građani mogu razmjenjivati ideje, povezivati se, predlagati rješenja, promjene i inicijative te različite aktivnosti. Platforma je zamišljena kao nov oblik participacije građana u političkim odlukama koje se tiču cijele Europe, a tako prikupljena mišljenja, iskoristit će se u kreiranju politika i određivanju budućeg smjera EU-a. Platforma je dostupna na 24 jezika i može joj se pristupiti na: futureu.europa.eu.

Uz panele i rasprave, građani će moći sudjelovati i u radu plenarne skupštine u kojoj je za njih rezervirano 108 mjesta. Jednaki broj namijenjen je predstavnicima nacionalnih parlamenata, te eurozastupnicima. U radu plenarne skupštine sudjelovat će još 54 predstavnika Vijeća (dva mjesta za svaku državu članicu), tri člana Europske komisije, te predstavnici Odbora regija, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, socijalnih partnera i civilnog društva. Na ovaj način, želi se pokrenuti uključiva i transparentna rasprava s građanima o nizu prioriteta i izazova.

ED Karlovac planira promovirati ove ideje i poticati građane da se uključe u rasprave tijekom Konferencije o budućnosti Europe, jer riječ je o projektu u kojem se u prvi plan stavljaju ideje i inicijative europskih građana iz svih segmenata društva i svih dijelova Unije, pri čemu će mladi imati središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog projekta.

Stoga ED Karlovac planira organizirati literarni natječaj u osnovim i srednjim školama, na kojemu bi oni pisali o tome kako vide sebe, svoju županiju i Europu u idućem periodu. Cilj je da informacija o tome da postoji digitalna platforma na kojoj građani mogu raspravljati i iznijeti svoje prijedloge dođe do što većeg broja ljudi.

Jer, Konferencija o budućnosti Europe je najveći projekt deliberativne demokracije u povijesti. Građani mogu kroz strukturirani i transparentan proces izravno utjecati na kreiranje europskih politika i tako odlučiti kakvu Europu žele, umjesto da u donošenje odluka budu uključeni samo jednom u pet godina – kada se održavaju izbori za Europski parlament.

Svoje mišljenje možete nam reći na: https://futureu.europa.eu/