Započele pripreme za Europsku godinu mladih

Komisija je 14.10.2021. donijela službeni prijedlog da se 2022. proglasi Europskom godinom mladih, kao što je predsjednice von der Leyen i najavila. Europi su potrebni vizija, uključenost i sudjelovanje svih mladih u izgradnji bolje budućnosti – budućnosti koja će biti zelenija, digitalnija i uključivija.

Trenutno se razvija program aktivnosti i namjerava se pozvati sve zainteresirane strane da doprinesu idejama i prijedlozima. U sljedećim danima u tu će se svrhu početi provoditi anketa na portalu za mlade. Komisija će zajedno s drugim institucijama EU-a, državama članicama, organizacijama civilnog društva i mladima organizirati niz aktivnosti tijekom cijele godine te će razmotriti nove inicijative. Te će aktivnosti obuhvaćati pitanja koja najviše okupiraju mlade, u skladu s prioritetima istaknutima u ciljevima za mlade, kao što su ravnopravnost i uključenost, održivost, mentalno zdravlje i dobrobit te kvalitetno zapošljavanje. U njima će sudjelovati i mladi izvan EU-a.

Komisija poziva sve države članice da imenuju nacionalnog koordinatora koji će biti odgovoran za organiziranje njihova sudjelovanja u Europskoj godini mladih.

Događanja i prve aktivnosti trebali bi započeti u siječnju.

Europska godina mladih bit će usko povezana s uspješnom provedbom instrumenta NextGenerationEU; koja će otvarati kvalitetna radna mjesta te prilike za obrazovanje i osposobljavanje za Europu budućnosti, a isto će podupirati i sudjelovanje mladih u društvu. U okviru Europske godine mladih nastojat će se postići sinergija i komplementarnost s drugim programima Unije za mlade u okviru različitih politika.

Strategija EU-a za mlade za razdoblje 2019.–2027. okvir je za suradnju u području politike za mlade. Podupire sudjelovanje mladih u demokratskom životu te nastoji osigurati da svi mladi sudjeluju u društvu.

Naposljetku, konferencija o budućnosti Europe, koja će također 2022. donijeti svoje zaključke, prilika je da se čuju stavovi i mišljenja mladih o budućnosti Unije. Mladi čine i trećinu sudionika europskih građanskih panela i predstavnika panela na plenarnim skupštinama konferencije, na kojima sudjeluje i predsjednik Europskog foruma mladih.

Izvor: https://ec.europa.eu/croatia/news/commission_kick_starts_work_to_make_2022_the_european_year_of_youth_hr