Europska komisija Hrvatskoj krajem rujna 2021. isplatila sredstva za predfinanciranje u iznosu od 818 milijuna eura

Europska komisija je 28.09.2021. Hrvatskoj isplatila 818 milijuna eura za predfinanciranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) u sklopu programa Next generation EU. Isplaćeni iznos predstavlja 13% ukupnog iznosa sredstava koja su predviđena za Hrvatsku u okviru ovog novog mehanizma.

Hrvatska će primiti ukupno 6,3 milijarde eura. Europska Komisija će odobriti daljnje isplate na temelju provedbe ulaganja i reformi utvrđenih u hrvatskom planu za oporavak i otpornost.

Hrvatski plan dio je jedinstvenog odgovora EU-a na krizu izazvanu pandemijom bolesti COVID-19 kako bi Unija iz krize izašla snažnija poticanjem zelene i digitalne tranzicije i jačanjem otpornosti i kohezije naših društava.

Potpora se priznaje ključnim transformativnim ulaganjima i projektima reformi, a ne za uobičajene projekata.

RRF-om financiraju se projekti ulaganja i reformi koji bi trebali snažno preobraziti hrvatsko gospodarstvo i društvo. Među glavnim ciljevima su: osiguravanje zelene tranzicije,  potpora digitalnoj tranziciji te jačanje gospodarske i socijalne otpornosti.

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je povodom isplate Hrvatskoj: Sretna sam što će Hrvatska dobiti svojih prvih 818 milijuna eura iz instrumenta NextGenerationEU. Hrvatska bi ukupno trebala primiti 6,3 milijarde eura, što je čini najvećim primateljem sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u odnosu na veličinu gospodarstva. Planom će se poduprijeti ključne mjere koje će pridonijeti izgradnji zelenije i digitalnije budućnosti za sve hrvatske građane. To uključuje reforme i ulaganja kojima se promiče energetska učinkovitost, održiva mobilnost i bolja povezivost, poboljšava digitalizacija javnog i privatnog sektora i povećava učinkovitost pravosuđa. Spremni smo pomoći Hrvatskoj da osigura punu provedbu mjera uključenih u taj ambiciozan plan.

Podsjećamo kako je Karlovačka županija, uz asistenciju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, od kolovoza 2020. aktivno uključena, i sudjeluje, u pripremi prioritetnih projekata za moguće financiranje u sklopu ovog mehanizma. Krajem 2020. godine sastavljen je popis od 29 prijedloga projekata koji je proslijeđen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU-a.

 

Više info možete naći na: https://ec.europa.eu/croatia/news/nextgenerationeu_european_commission_disburses_pre_financing_payment_to_croatia_hr

https://www.ra-kazup.hr/vlada-rh-objavila-konacnu-verziju-nacionalnog-plana-oporavka-i-otpornosti-2021-2026-na-svojim-internetskim-stranicama/

Europska građanska inicijativa: Komisija odlučila registrirati inicijativu za recikliranje plastičnih boca „Vraćajmo plastiku”

Komisija je u petak odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Vraćajmo plastiku: građanska inicijativa za uvođenje sustava povratnih naknada za recikliranje plastičnih boca na razini EU-a” (ReturnthePlastics). Organizatori inicijative pozivaju Komisiju da donese prijedlog za: uvođenje sustava povratnih naknada za recikliranje plastičnih boca na razini EU-a, poticanje svih država članica EU-a da u supermarketima (trgovačkim lancima) koji prodaju plastične boce uvedu uređaje za prihvat ambalaže radi recikliranja plastičnih boca koje je potrošač kupio i iskoristio te uvođenje poreza na plastiku za poduzeća koja proizvode plastične boce, kojim će se pokriti troškovi recikliranja i sustava povratnih naknada za plastične boce (prema načelu „onečišćivač plaća”). Komisija smatra da je inicijativa pravno dopuštena jer ispunjava propisane uvjete, a zasad još nije ispitala njezin sadržaj. Više informacija dostupno je u internetskom priopćenju za medije – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_4182.

Poljoprivreda: Komisija donijela mjere za jačanje financijske potpore poljoprivrednicima

Europska komisija donijela je danas mjeru kojom poljoprivrednicima omogućuje da primaju više predujmove u okviru Zajedničke poljoprivredne politike. Tom mjerom pojačat će se dotok novca europskim poljoprivrednicima kojima su naškodili COVID-19 i nepovoljni vremenski uvjeti. Neke regije stradale su npr. u poplavama. Komisijina će mjera omogućiti državama članicama da isplate viši predujam potpore dohotku i nekih programa ruralnog razvoja, odnosno do najviše 70% (a dosad je bilo 50%) izravnih plaćanja i 85% (dosad 75%) plaćanja za ruralni razvoj. I dalje vrijede mjere zaštite proračuna EU-a pa će se te isplate provesti nakon provjere, odnosno od 16. listopada 2021. za izravna plaćanja. Za trajanja krize izazvane bolešću COVID-19 Europska komisija je fleksibilnošću i namjenskim tržišnim mjerama osigurala pomoć poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Više informacija dostupno je na: https://ec.europa.eu/info/news/commission-adopts-measure-increase-cash-flow-farmers-2021-aug-04_en

Svečano otvaranje Europe Direct Karlovac 2021.-2025. S Vetonom Marevci – Aquatika i šetnica zasjale u znaku EU

Europe Direct Karlovac (ED Karlovac) u četvrtak, 15. srpnja, svečano je obilježio ulazak u novu generaciju ED centara. Podsjetimo, odlično ocijenjenim projektom karlovački ED centar ušao je u novu financijsku perspektivu 2021.-2025. i osigurao rad u Karlovačkoj županiji i iduće 4 godine.

Svečanost se održala ispred Aquatike, s početkom u 19.00 sati. Koncert na klaviru održao je karlovački akademski glazbenik mlađe generacije Veton Marevci, inače dirigent zbora Hrvatskog narodnog kazališta Split. Time je ED Karlovac želio dati potporu kreativnoj industriji, koja je jedna od najteže pogođenih u korona krizi. Cijela šetnica kod Aquatike i pontonski most bili su prigodno ukrašeni u znaku Europske Unije, a okupljenima su se obratili voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev,  Županica Karlovačke županije – Martina Furdek Hajdin, gradonačelnik – Dmair Mnadicć i zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županij . Posebni gosti na događanju bili su i zastupnici u EU Parlamentu – gdin Tomislav Sokol te savjetnik Predsjednika RH – g. Velibor Mačkić .

ED Karlovac je „produžena ruka“ Europske Komisije u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, poveznica između građana i Europske unije, mjesto na kojem građani mogu dobiti sve  informacije o Europskoj uniji, o zakonodavstvu, politikama, programima i mogućnostima financiranja kao i prioritetima Europske komisije. Centar će i dalje raditi na adresi  Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, koja je nositelj ovog projekta.

U novoj perspektivi radit će pod sloganom „Upoznaj, pitaj i raspravljaj“ i  do kraja godine fokus će imati na dva temeljna prioriteta Europske komisije: Europski zeleni plan te Europa spremna za digitalno doba. Naravno, promovirat će i Konferenciju o budućnosti Europe. Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu, tijekom kojeg građanke i građani imaju priliku podijeliti svoje ideje i doprinijeti oblikovanju zajedničke europske budućnosti.

Zanimljivo je da Europe direct Karlovac u Karlovačkoj županiji postoji od 2013. godine, a kada je otvoren, bio je prvi takav centar u Hrvatskoj.

 

Uključite se u Konferenciju budućnosti

Konferencija budućnosti Europe za ED Karlovac tema je svih tema.

Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu, tijekom kojeg građanke i građani imaju priliku odlučiti kako bi se Europska unija trebala razvijati i što bi trebali biti njezini prioriteti. Konferencija o budućnosti Europe zapravo je niz rasprava koje vode građani, a omogućit će ljudima iz cijele Europe da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju zajedničke budućnosti.

Sastavni dio Konferencije je višejezična digitalna platforma na kojoj građanke i građani mogu razmjenjivati ideje, povezivati se, predlagati rješenja, promjene i inicijative te različite aktivnosti. Platforma je zamišljena kao nov oblik participacije građana u političkim odlukama koje se tiču cijele Europe, a tako prikupljena mišljenja, iskoristit će se u kreiranju politika i određivanju budućeg smjera EU-a. Platforma je dostupna na 24 jezika i može joj se pristupiti na: futureu.europa.eu.

Uz panele i rasprave, građani će moći sudjelovati i u radu plenarne skupštine u kojoj je za njih rezervirano 108 mjesta. Jednaki broj namijenjen je predstavnicima nacionalnih parlamenata, te eurozastupnicima. U radu plenarne skupštine sudjelovat će još 54 predstavnika Vijeća (dva mjesta za svaku državu članicu), tri člana Europske komisije, te predstavnici Odbora regija, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, socijalnih partnera i civilnog društva. Na ovaj način, želi se pokrenuti uključiva i transparentna rasprava s građanima o nizu prioriteta i izazova.

ED Karlovac planira promovirati ove ideje i poticati građane da se uključe u rasprave tijekom Konferencije o budućnosti Europe, jer riječ je o projektu u kojem se u prvi plan stavljaju ideje i inicijative europskih građana iz svih segmenata društva i svih dijelova Unije, pri čemu će mladi imati središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog projekta.

Stoga ED Karlovac planira organizirati literarni natječaj u osnovim i srednjim školama, na kojemu bi oni pisali o tome kako vide sebe, svoju županiju i Europu u idućem periodu. Cilj je da informacija o tome da postoji digitalna platforma na kojoj građani mogu raspravljati i iznijeti svoje prijedloge dođe do što većeg broja ljudi.

Jer, Konferencija o budućnosti Europe je najveći projekt deliberativne demokracije u povijesti. Građani mogu kroz strukturirani i transparentan proces izravno utjecati na kreiranje europskih politika i tako odlučiti kakvu Europu žele, umjesto da u donošenje odluka budu uključeni samo jednom u pet godina – kada se održavaju izbori za Europski parlament.

Svoje mišljenje možete nam reći na: https://futureu.europa.eu/

ED Karlovac u novoj perspektivi, s novim zadaćama i prioritetima

Europe direct Karlovac (ED Karlovac) od 1. svibnja, odlično ocijenjenim projektom ušao u je u novu generaciju ED centara i time osigurao rad kao „produžena ruka“ Europske komisije za Karlovačku županiju do 2025. godine. Podsjetimo, Europe direct Karlovac u Karlovačkoj županiji postoji od 2013. godine i kada je otvoren, bio je prvi takav centar u Hrvatskoj, a u novoj perspektivi najavljene su mnoge novosti. Prva novina vidljiva je već u nazivu, pa je tako dosadašnji Europe direct informacijski centar Karlovac (EDIC Karlovac) promijenio ime u Europe direct Karlovac. ED Karlovac više nije samo točka informiranja, već želi ići direktno među građane, u škole, ustanove i druge organizacije, kako bi promovirao prioritete Europske komisije. Slogan pod kojim posluje u narednom razdoblju je „Upoznaj, pitaj i raspravljaj“.

Osim toga u narednom razdoblju namijenjena su mu i veća sredstva te se sukladno tome očekuje i više angažiranja oko glavnih prioriteta i zadaća.

Pet temeljnih zadaća koje će biti pred ED Karlovac u narednom razdoblju prikazane su u sljedećoj grafici.

ED Karlovac u do kraja godine fokus će imati na dva temeljna prioriteta Europske komisije: Europski zeleni plan te Europa spremna za digitalno doba. U planu je organizacija niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, a svakodnevno će informirati građane i putem društvenih mreža i weba.

Europe direct Karlovac možete kontaktirati putem e-maila edickarlovac@ra-kazup.hr na broj telefona 047/612-800 te putem društvenih mreža Facebook, Instagram i Twitter.

Europe direct Karlovac sudjelovao na Europskom tjednu mladih

Europski tjedan mladih prilika je da se razgovara o temama koje su mladima važne, predstave mogućnosti za potporu EU-a u području mladih i prenesu dosadašnja dobra iskustva. To je najveće europsko okupljanje za mlade i sektor mladih u Europi. Glavni su organizatori nacionalne agencije za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti te mreža Eurodesk. Europski tjedan mladih 2021. održavat će se uglavnom na nacionalnoj razini i putem interneta. d 24. do 30. svibnja u cijeloj Europi održavaju se razna zanimljiva i inspirativna događanja na temu „Naša budućnost u našim rukama”. Budućnost gradimo danas, a vi ste oni koji postavljaju ciljeve i mogu potaknuti pozitivne promjene. Osim toga, ove godine pokreću se novi programi EU-a za mlade, za razdoblje od 2021. do 2027. Novi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti omogućuju vam da se više angažirate u društvu, doprinesete zelenim inicijativama, stječete digitalne vještine koje će vam trebati te budete uključiviji i otvoreniji prema raznolikosti.

Nastavno na Europski tjedan mladih, u organizaciji Kinokluba Karlovac u Karlovcu je također održan jedan takav događaj. Mladi su imali prilike gledati Europske filmove a predstavnica Europe direct Karlovac održala je predavanje na temu mogućnosti za mlade i programa koje nudi EU mladima.

Predavanje se održalo na Maloj sceni u petak 28.5. u 12:00 sati. Mladi su se upoznali s programima i postavljali pitanja o programima za mlade te im je na kraju predstavnica ED Karlovac uručila promomaterijale.

U ORGANIZACIJI EUROPE DIRECT KARLOVAC, KARLOVAC ZASJAO U DUHU EUROPE

Europe Direct Karlovac (ED), informacijski ured Europske Unije, tokom proteklog tjedna obilježio je Dan Europe i Europski tjedan. Dan Europe obilježava se 9. svibnja, u spomen na povijesnu “Schumanovu deklaraciju” iz 1950. godine a tjedan uoči već se tradicionalno obilježava EU tjedan.

EU tjedan otvoren je na stadionu Branko čavlović Čavlek  gdje su limači NK Karlovca 1919 i NK Ilovca odigrali revijalnu utakmicu u plavo žutim dresovima. Predstavnica ED Karlovac im je za tu prigodu uručila plavo žute lopte kako bi sve bilo u duhu Europe.

Za vikend (8. i 9.5.) nizom događanja na nekoliko lokacija, 8. i 9. svibnja ED Karlovac je još jednom pokazati svoju privrženost europskim idejama i politikama. Središnji događaj odvijao se u subotu, 8. svibnja, u Glazbenom paviljonu. Građani su mogli razgledati izložbu o nastanku Europske unije, a na videozidu puštali su se video materijali o njezinoj povijesti te o projektima koji su uz pomoć europskog novca ostvareni u Karlovačkoj županiji. U obilježavanju Dana Europe sudjelovala su i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Karlovačke županije,  te su posjetitelji moglii kušati i dobiti neke proizvode za koje mnogi možda nisu ni znali da se proizvode na karlovačkom području. To je, primjerice, namaz honey-berry OPG-a Mance, proizvod na bazi meda s dodatkom aronije i bazge., ili sapun od lavande OPG-a Poturica. Bit će tu i cvijeća uzgojenog u Vrtnom centru Dolinar, što je još jedan lokalni proizvod koji pronalazi put do tržišta.

Na taj način Europe Direct Karlovac promovira Europski zeleni plan, jedan od glavnih prioriteta Europske Komisije, čiji je cilj postizanje održivog gospodarstva pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike. Jedna od strategija tog Zelenog plana je strategija „Od polja do stola“ , mjera koja promovira  zdraviji i održiviji prehrambeni sustav, u što se lokalni OPG-ovi sa svojim domaćim, zdravim proizvodima sjajno uklapaju.

Posjetiteljima kod Glazbenog paviljona Dan Europe su čestitali voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev, zastupnik u EU parlamentu Tomislav Sokol, zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, gradonačelnik Damira Mandića te zamjenice župana koja obnaša dužnost župana Martine Furdek Hajdin.

U znaku Europske Unije bila i obala Korane pokraj Aquatike. Ta je šetnica nedavno uređena u sklopu EU projekta „Susret s rijekom“, a postavljeni su i multimedijalni info-punktovi. U subotu i nedjelju, 8. i 9. svibnja,  na njima su se puštali video materijali o nastanku Europske Unije. I na zgradi Trend TV-a na Tržnici također se cijeli vikend puštala čestitka uz Dan Europe.

Zadnji u nizu događaja bila je projekcija danskog filma Još jedna runda koju su posjetitelji mogli pogledati  u nedjelju 9.5. u 19 h. Ovaj film ujedno je i ovogodišnji dobitnik nagrade Oscar u kategoriji najboljeg stranog filma te je trenutno finalist za Nagradu publike LUX koju Europski parlament dodjeljuje u suradnji s Europskom filmskom akademijom. Projekciju filma organizirao je Kinoklub Karlovac a ED Karlovac podržao je ideju i priključio se prigodnim poklonima i promo materijalima.